Wnioski egzekucyjne
Loading

Wnioski egzekucyjne

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego